Privacy Policy

Privacy Policy E-bis bv – update 5 januari 2021


Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, vertrouwt u ons uw gegevens toe. E-bis bv heeft een privacy policy, die u helpt begrijpen welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens doen. U kan voor privacy-gerelateerde zaken bij ons terecht via privacy@e-bis.be

Welke informatie verzamelen we over u?
Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat u precies met onze website doet.
Als u geen klant bij ons bent, en dus enkel het publieke deel van de site bezoekt, houden we enkel volgende gegevens van u bij: de pagina’s die u bezoekt, uw IP-adres en een identificatie van uw browser en computer-type.
Als u klant bij ons bent, houden we hiervoor ook uw contact-, facturatie-, en (bij een bestelling) leveringsgegevens bij. Wij hebben deze gegevens van u ontvangen door een aankoop in de winkel of u geeft ze zelf op in de diverse invulschermen van onze website.
Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel worden opgeslagen en die uw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal u verkiest, of een uniek bezoekersnummer dat u automatisch wordt toegekend.

Wie verzamelt deze informatie over u?
E-bis bv. Onze maatschappelijke zetel bevindt zich op de Elf-Novemberstraat 25, 2800 Mechelen. Ons KBO nummer is 0754.970.893. U kan ons voor privacy-gerelateerde zaken het makkelijkst via e-mail bereiken op privacy@e-bis.be

Hoe verzamelen we deze informatie?
Door de formulieren in te vullen, geef u ons toestemming om de informatie te verzamelen. Wij krijgen de informatie dus rechtstreeks van u. De gegevens over welke browser en welk type toestel u gebruikt, alsook de “cookies” stuurt uw browser mee. Het IP-adres krijgen we van uw computer zelf mee.

Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?
We hebben deze informatie nodig om uw account aan te kunnen maken, u de gevraagde nieuwsbrief en informatie te kunnen bezorgen, u correcte offertes te kunnen bezorgen, en nadien correcte facturen te kunnen opmaken. We willen onze klanten natuurlijk kunnen contacteren als er iets mis is met hun account of om ondersteuning te bieden.
Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, aantal keren dat een webpagina bezocht wordt) om onze site te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.
De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de site, zoals het ingelogd blijven of je taalkeuze. De informatie over je pagina-bezoeken helpen ons enerzijds de site te verbeteren, anderzijds om mogelijke problemen met de web-toepassing te kunnen analyseren en oplossen.

Hoe lang bewaren we gegevens over u?
We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor website-bezoekers is dat 5 jaar. De account-gegevens van klant bewaren we zolang als de wet ons daartoe verplicht.

Met wie delen we deze info?
De meeste informatie gebruiken we zelf, en delen we met niemand. De bezoekers-analyse op de website gebeurt door een externe firma. Zij ontvangen uw IP-adres, de identificatie die uw browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina’s die u bezoekt op onze site.

Welke rechten heb ik?
De GDPR stelt u als individu centraal, en geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen, en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per email (privacy@e-bis.be) of schriftelijk contact met ons op. Via de instellingen van uw browser kan u de “cookies” die u identificeren, wissen. U kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website of applicatie niet correct werken.
Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren, en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen. Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.